Thông báo tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg thay thế Thông báo số 1259/TB-SGTVT

    Sở Giao thông vận tải thông báo việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ, cụ thể như sau:
    1. Tạm dừng các hoạt động vận tải của các tuyến vận tải hành khách cố định, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, du lịch, xe taxi, xe buýt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ; xe chở bệnh nhân đi cấp cứu; các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp; chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Các trường hợp này phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành.
    Các phương tiện vận chuyển có hành trình đi qua tỉnh Sóc Trăng không được dừng, đỗ trên địa bàn tỉnh.
    2. Hoạt động vận tải hàng hóa
    2.1 Hoạt động vận chuyển hàng hóa nội tỉnh:
    - Yêu cầu người điều khiển phương tiện, người theo xe khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa: Phải có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ); hạn chế dừng đỗ, hạn chế tiếp xúc với người khác, điều khiển phương tiện theo đúng lộ trình vận chuyển, ghi chép hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; thường xuyên mở cửa sổ đảm bảo thông thoáng phương tiện và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thông điệp 5K, đặc biệt là thực hiện khai báo y tế trước khi bắt đầu hành trình và đảm bảo xuất trình được mã QR kết quả khai báo y tế (trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị phù hợp hoặc bản giấy) khi có yêu cầu kiểm tra, phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển, sát khuẩn tay thường xuyên, khử khuẩn phương tiện vận chuyển hàng ngày…
    - Xe vận tải hàng hóa di chuyển nội tỉnh phải đăng ký trước lịch trình di chuyển (điểm đi – điểm đến và thời gian cụ thể). Các đơn vị kinh doanh vận tải phải gắn thiết bị giám sát hành trình cho phương tiện hoạt động kinh doanh theo quy định.

    - Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với lái xe, người theo xe trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình; tổ chức, cá nhân nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động.
Đề nghị các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, các lực lượng tuần tra kiểm soát khi tiến hành kiểm tra:
    - Đối với các phương tiện có thẻ nhận diện, kiểm tra thông tin qua mã QR-Code trên giấy nhận diện, sử dụng phần mềm để quét mã QR (Hạn chế tiếp xúc gần), căn cứ thông tin trong thẻ nhận diện thì không cần kiểm tra giấy vận tải của phương tiện.
    - Đối với các phương tiện chưa được cấp thẻ nhận diện thì thực hiện kiểm tra Giấy vận tải.
    - Đặt biệt ưu tiên rút ngắn thời gian kiểm tra đối với các phương tiện có niêm yết nhãn “HÀNG MAU HỎNG” vận chuyển các loại hàng hóa bao gồm: Nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh,. có thời gian sử dụng ngắn cần ưu tiên được vận chuyển nhanh đến người tiêu dùng.
    2.2 Hoạt động vận chuyển hàng hóa liên tỉnh
    a) Hoạt động vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh/thành phố đến tỉnh Sóc Trăng
    - Yêu cầu người điều khiển phương tiện, người theo xe khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa: Phải có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ);hạn chế dừng đỗ, hạn chế tiếp xúc với người khác, điều khiển phương tiện theo đúng lộ trình vận chuyển, ghi chép hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; thường xuyên mở cửa sổ đảm bảo thông thoáng phương tiện và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, thông điệp 5K, đặc biệt là thực hiện khai báo y tế trước khi bắt đầu hành trình và đảm bảo xuất trình được mã QR kết quả khai báo y tế (trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị phù hợp hoặc bản giấy) khi có yêu cầu kiểm tra, phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển, sát khuẩn tay thường xuyên, khử khuẩn phương tiện vận chuyển hàng ngày…
    - Phải đăng ký trước lịch trình di chuyển (điểm đi – điểm đến và thời gian cụ thể) với Sở Giao thông vận tải để được cấp thẻ nhận diện phương tiện. Các đơn vị kinh doanh vận tải phải gắn thiết bị giám sát hành trình cho phương tiện hoạt động kinh doanh theo quy định.
    - Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với lái xe, người theo xe trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình; tổ chức, cá nhân nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động.
    Đề nghị các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, các lực lượng tuần tra kiểm soát khi tiến hành kiểm tra:
    - Kiểm tra thông tin qua mã QRCode trên giấy nhận diện, sử dụng phần mềm để quét mã QR (Hạn chế tiếp xúc gần).
    - Đặt biệt ưu tiên rút ngắn thời gian kiểm tra đối với các phương tiện có niêm yết nhãn “HÀNG MAU HỎNG” vận chuyển các loại hàng hóa bao gồm: Nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh,. có thời gian sử dụng ngắn cần ưu tiên được vận chuyển nhanh đến người tiêu dùng.
    - Lái xe và người đi theo xe phải có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ tính đến thời điểm kiểm tra) thì cho xe tiếp tục vận 
chuyển hàng hóa vào tỉnh. Trường hợp lái xe và người đi theo xe không đáp ứng quy định nêu trên thì yêu cầu xe quay đầu không được vào địa phận của tỉnh.
    b) Hoạt động vận chuyển hàng hóa của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đi đến các tỉnh, thành phố và quay về tỉnh.
    - Yêu cầu người điều khiển phương tiện, người theo xe khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa: Phải có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ);hạn chế dừng đỗ, hạn chế tiếp xúc với người khác, điều khiển phương tiện theo đúng lộ trình vận chuyển, ghi chép hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; thường xuyên mở cửa sổ đảm bảo thông thoáng phương tiện và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, thông điệp 5K, đặc biệt là thực hiện khai báo y tế trước khi bắt đầu hành trình và đảm bảo xuất trình được mã QR kết quả khai báo y tế (trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị phù hợp hoặc bản giấy) khi có yêu cầu kiểm tra, phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển, sát khuẩn tay thường xuyên, khử khuẩn phương tiện vận chuyển hàng ngày…
    - Phải đăng ký trước lịch trình di chuyển (điểm đi – điểm đến và thời gian cụ thể) với Sở Giao thông vận tải để được cấp thẻ nhận diện phương tiện. Các đơn vị kinh doanh vận tải phải gắn thiết bị giám sát hành trình cho phương tiện hoạt động kinh doanh theo quy định.
    - Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với lái xe, người theo xe trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình, bố trí nơi ở riêng (01 người) cho lái xe và không được điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa nội tỉnh. Tổ chức, cá nhân nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động.
Khi từ các tỉnh, thành phố quay về, đề nghị các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, các lực lượng tuần tra kiểm soát khi tiến hành kiểm tra:
    - Kiểm tra thông tin qua mã QR-Code trên giấy nhận diện, sử dụng phần mềm để quét mã QR (Hạn chế tiếp xúc gần).
    - Đặt biệt ưu tiên rút ngắn thời gian kiểm tra đối với các phương tiện có niêm yết nhãn “HÀNG MAU HỎNG” vận chuyển các loại hàng hóa bao gồm: Nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh,. có thời gian sử dụng ngắn cần ưu tiên được vận chuyển nhanh đến người tiêu dùng.
    + Trường hợp: Lái xe và người đi theo xe có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ tính đến thời điểm kiểm tra) thì cho xe tiếp tục vận chuyển hàng hóa vào tỉnh.
    + Trường hợp: Lái xe và người đi theo xe không có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hoặc Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 không còn hiệu lực thì tiến hành xét nghiệm nhanh tại chốt kiểm soát dịch.
    c) Xe vận chuyển hàng hóa có hành trình xuyên ngang địa phận tỉnh Sóc Trăng được lưu thông theo lộ trình luồng xanh Quốc gia trên 04 tuyến: Quốc lộ 1, Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp, Quốc lộ 60 và Quốc lộ Nam Sông Hậu; Không được dừng, đỗ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
    Đơn vị vận tải, lái xe và người đi cùng theo xe tham gia hoạt động trên “Luồng xanh” phải thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan; Phải có phương án tổ chức lao động và sinh hoạt đảm bảo thực hiện nghiêm 5K, hạn chế tối thiểu việc tiếp xúc với người khác trước, trong và sau quá trình vận chuyển. Cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện vận chuyển đúng mục đích, loại hàng hóa, tổ chức vận chuyển an toàn và đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.
    3. Đề nghị Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch bệnh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phương tiện có Thẻ nhận diện được ưu tiên lưu thông trên “Luồng xanh” nhanh nhất khi đã đáp ứng đủ các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19.
    4. Thông báo này thay thế Thông báo số 1259/TB-SGTVT ngày 21/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng.

    Đính kèm Thông báo số 1281/TB-SGTVT: 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
 • Đang online: 6
 • Hôm nay: 497
 • Trong tuần: 6 429
 • Tất cả: 767379
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mỹ Tú
  Địa Chỉ: Đường Trần Phú, Ấp Cầu Đồn, Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993.871032 -02993. 871692 - Fax: 02993.871032 - Email: mytu@soctrang.gov.vn
  Ghi Rõ Nguồn "Cổng thông tin điện tử Huyện Mỹ Tú " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.