Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022 trên địa bàn huyện Mỹ Tú

      Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người nói riêng và sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung. Qua đó giúp người dân có cái nhìn mới và khả năng tiếp cận về chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Đồng thời thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các đơn vị, địa phương và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. 

    Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mỹ Tú hướng dẫn một số nội dung Truyền thông về Ngày Chuyển đổi số năm 2022 như sau:

     1. Chủ đề 

    Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn tại Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 là:

    “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

     2. Các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và truyền thông Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022 trên địa bàn huyện Mỹ Tú

     a) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

   - Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số, Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số của tỉnh.

    - Tuyên truyền về những mô hình hay, việc làm thiết thực của các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, Tổ Công nghệ số cộng đồng về chuyển đổi số.

    - Quảng bá các giá trị, lợi ích của việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

    - Những nội dung về chuyển đổi số phù hợp với tình hình địa phương.

   b) Tuyên truyền trực quan về Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng

   Mỗi cơ quan, đơn vị treo băng rôn trước cơ quan mình với khẩu hiệu:

“CHÀO MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ 10/10

CHUYỂN ĐỔI SỐ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA XÃ HỘI

VÌ MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN CHO NGƯỜI DÂN”.

      c) Tuyên truyền trực tuyến

      Mỗi cơ quan, đơn vị đặt panner tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử và truyên truyền trên các trang Fanpage của đơn vị với khẩu hiệu:

“CHÀO MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ 10/10

CHUYỂN ĐỔI SỐ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA XÃ HỘI

VÌ MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN CHO NGƯỜI DÂN”.

      d) Tuyên truyền qua Tổ Công nghệ số cộng đồng

    Tổ Công nghệ số cộng đồng tăng cường tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa của việc chuyển đổi số và Ngày Chuyển đối số quốc gia cũng như Ngày Chuyển đổi số của tỉnh, gắn với việc tiếp tục hướng dẫn cài đặt sử dụng các tiện ích công nghệ số.

    Khuyến khích thành viên 83 Tổ Công nghệ số cộng đồng thực hiện tuyên truyền trên Zalo, Facebook, … cá nhân của mình.

      3. Thời gian tổ chức

     Các nội dung hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022 trên địa bàn huyện Mỹ Tú được tổ chức trong thời gian từ nay đến hết ngày 13/10/2022.

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
 • Đang online: 77
 • Hôm nay: 2929
 • Trong tuần: 4 811
 • Tất cả: 1780608
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mỹ Tú
  Địa Chỉ: Đường Trần Phú, Ấp Cầu Đồn, Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993.871032 -02993. 871692 - Fax: 02993.871032 - Email: mytu@soctrang.gov.vn
  Ghi Rõ Nguồn "Cổng thông tin điện tử Huyện Mỹ Tú " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.